کودک در محیط مدرسه

کودک مبتلا به آسم نیاز داد که در محیط مدرسه  نیز از وی مراقبت به عمل آید. مربیان مدارس باید توجه ویژه ای به این گونه کودکان داشته باشند. حتی گاهی ممکن است لازم باشد که والدین محترم، طرح مراقبتی خاصی را در اختیار مربیان کودکشان قرار دهند تا در هنگام لزوم بتوانند از فرزندشان، مراقبت نمایند.

    این طرح مراقبتی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 •     ارائه شماره تلفن پدر، مادر، دکتر، پرستار و سرپرستان کودک به مربیان مدارس آنها.
 •     ارائه تاریخچه ی مختصری در ارتباط با آسم کودک به مربیان مدارس آنها.
 •     ارائه اطلاعاتی درمورد نشانه های آسم، شروع حملات آسم و چگونگی کنترل حملات آسم.
 •     چه فعالیت هایی کودک شما هنگام زنگ تفریح و زنگ ورزش باید یا نباید انجام دهد.
 •     ارائه جزئیات بیشتر درمورد داروهای فرزندتان و ترتیب و زمانی که باید دارو به فرزندتان داده شود.
 •     آموزش نحوه استفاده از اسپری.
 •     ارائه لیستی از مواردی که باعث بروز حملات آسم فرزندتان می شود. ازقبیل:

                 - بوی ناشی از مواد شیمیایی و محصولات پاک کننده

                 - علف ها، گیاهان و گل ها

                 - گرد و خاک                                                                                                                   

                 - سوسک و حشرات                                                                                                                                                

                 - اتاق کپک زده و مرطوب

                                                                                                                                                                                               

شرایط مدرسه کودک شما چقدر با بهبود آسم سازگار است؟

    

از سؤالات زیر برای دانستن آن که مدرسه کودک شما در زمینه کمک به مبتلایان آسم چه اقداماتی نموده است، استفاده کنید(تکمیل توسط دانش آموز مبتلا به آسم )

 •  آیا مدرسه شما عاری از دود سیگار می باشد؟
 •  آیا هوای داخل کلاس تمیز است ؟ آیا در مدرسه مواد حساسیت زا و تحریک کننده ای که باعث بدتر شدن آسم می شود وجود دارد؟

 •  آیا همیشه در تمام طول روز مربی بهداشتی حضوردارد؟ اگر پاسخ منفی است، آیا به طور منظم یک مربی بهداشتی به منظور کمک به دانش آموزان مبتلا به آسم و راهنمایی آنها برای استفاده از داروها و ورزش هایی که می توانند انجام دهند به مدرسه سرکشی می کند؟

 •  آیا دانش آموزان می توانند به همان شکلی که پزشک یا والدین توصیه کرده اند داروهایشان را در مدرسه مصرف کنند؟ آیا دانش آموز می تواند داروهای خود را به همراه داشته باشد؟

 •  آیا در مدرسه شما، برای مواظبت از کودکان در هنگام یک حمله شدید آسم طرح اورژانس وجود دارد؟ آیا معلوم است که چه باید کرد؟ باید چه موقع و به چه کسی تلفن کرد؟

 •  آیا کسی به معلمان و مسئولان مدرسه درباره آسم برنامه های درمانی و داروهای آن آموزش می دهد؟ آیا کسی به تمام دانش آموزان در مورد آسم و چگونگی کمک به همکلاسی های مبتلا به آسم آموزش می دهد؟

 •  آیا دانش آموزان می توانند در ورزش های مختلف شرکت کنند و ورزش مناسب را انتخاب نمایند ؟ ( مثلا آیا دانش آموزان مبتلا به آسم قبل از ورزش به داروهایشان دسترسی دارند؟ آیا آنها می توانند با توجه به توصیه های پزشک معالج خود نوع ورزش و یا تعداد آنرا تغییر دهند؟)

اگر پاسخ به هر کدام از سوالات فوق منفی باشد کنترل بیماری امکان پذیر نخواهد بود و آسمی که ازکنترل خارج شود، می تواند حضور مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را در مدرسه با مشکل مواجه کند. ارتباط و همکاری نزدیک مسئولان مدرسه پزشکان و مربیان بهداشت و والدین دانش آموزان برای رفع موانع و بهبود بیماری آسم ضروری است .

             

 

               

               

               

 

 

منبع

http://www.webmd.com/asthma/tc/asthma-in-children-at-school