دلایل ابتلا به دو دسته اصلی تقسیم می شود:                                                                   

  • عوامل ژنتیکی:

          آسم به صورت موروثی در خانواده ها منتقل می شود. بنابراین اگر یک یا هر دوی والدین به آسم مبتلا باشند، شانس ابتلای کودک آنها به این بیماری از دیگران بالاتر است.
 

  • عوامل محیطی:

           محرک های معمول

          محرک چیزی است که موجب تحریک و اختلال در جریان عبور هوا شده و باعث بروز نشانه های آسم می گردد. این محرک ها در افراد مختلف متفاوت است و امکان دارد هر فرد محرک های متعددی داشته باشد. 
 
 

         محرک هایی که معمولاً در بین افراد مختلف مشترک است از این قرارند:
 

           -عفونت: نقش عفونت ها بخصوص ویروس ها در بروز حمله حاد آسم کودکان اهمیت دارد.

 

- آلرژی(حساسیت): بیمارانی که زمینه آلرژی دارند، متعاقب تماس با مواد آلرژن ( مواد حساسیت زا مثل گرده های گل ها)، دچار حمله آسم می شوند.

 

- فاکتورهای روانی: نقش عوامل بیماری و فاکتورهای روانی و اثرات آن براعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک مشخص است که می تواند عامل بروز حمله آسم باشند. اختلالات رفتاری خانواده و وقایع ناراحت کننده می توانند در تسریع بروز علائم آسم نقشی داشته باشند.

 

 -ورزش: فعالیت های بدنی و ورزش می تواند عامل برونکواسپاسم (اسپاسم برونش ها) و بروز علائم آسم و یا ایجاد سرفه که نشانه ای از آسم است، بشود.

 

 -هوای سرد و دود سیگار: تغییرات هوا و استنشاق هوای سرد ،دود سیگار، می تواند عوامل و بروز دهنده عوامل باشند.

 

 -مصرف داروها: مصرف بعضی از داروها از جمله آسپرین می تواند در بروز حمله ی آسم مؤثر باشد؛ که نباید در کودکان مبتلا به آسم آسپرین مصرف شود.

 

               -گرد و خاک : زندگی در محیط هایی که دارای گرد و خاک زیاد می باشد، احتمال ابتلا به آسم را افزایش می دهد.

 

               -مو یا پشم حیوانات : حیوانات خانگی از قبیل گربه، سگ یا پرندگان، باعث افزایش حساسیت در مجاری هوایی شده و احتمال ابتلا به آسم را افزایش می دهد.         

                                                     

                -گیاهان و گرده ها : وجود گرده گیاهان و یا ذرات معلق جدا شده از گیاهان بخصوص در فصول بهار، تابستان و پاییز، باعث افزایش آلرژی های تنفسی و افزایش ابتلا به آسم می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

 

 

     Donald Y. MStanley J. Pediatric Allergy: Principles and Practice,3rd Edit

     Donald Y. M, Stanley J. Pediatric Allergy: Principles and Practice: Expert Consult, 2e (Leung, Pediatric Allergy) 2nd Edition