پرسشنامه
 1. پرسشنامه ارزیابی وب سایت آسم کودکان ضمن عرض تشکر از همکاری شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت بررسی نظرات و میزان رضایت شما از وب سایت آسم کودکان می باشد . نتایج حاصل از این پرسشنامه می تواند راهکارهایی را جهت ارتقاء وب سایت مرتبط با آسم کودکان و رضایت هرچه بیشتر شما عزیزان گردد.برای تکمیل این پرسشنامه نیازی به درج نام و نام خانوادگی شما نیست. لطفا هر سوال را به دقت بخوانید و نظر خود را اعلام فرماید. پیشاپیش از صرف وقت و دقت شما در تکمیل پرسشنامه صمیمانه قدردانی می شود.
 2. مشخصات دموگرافیک
 3. جنسیت:(*)
  لطفا فیلد را تکمیل نمایید
 4. نسبت شما با کودک مبتلا به آسم:
  لطفا فیلد را تکمیل نمایید
 5. سایر(لطفا نام ببرید)
  Invalid Input
 6. سن:(*)
  سن را بصورت عددی وارد نمایید
 7. مدت ابتلا کودک به آسم:
  مدت زمان را بصورت عددی وارد نمایید
 8. میزان تحصیلات شما: (*)
  فیلد را تکمیل نمایید
 9. پایه تحصیلی کودک مبتلا به آسم:
  Invalid Input
 10. شغل:
  Invalid Input
 11. محل سکونت:
  Invalid Input
 12. لیست شهرستان ها
  Invalid Input
 13. سوالات
 14. 1. چگونه شما از وجود وب سایت مربوط به آسم کودکان مطلع شدید؟
  Invalid Input
 15. سایر موارد را لطفا توضیح دهید
  Invalid Input
 16. 2. چه مدت از این وب سایت استفاده کرده اید؟
  Invalid Input
 17. 3. آیا وجود وب سایتی برای بیماران از جمله کودکان مبتلا به آسم همانند این وب سایت ، مفید می باشد؟
  Invalid Input
 18. 4. آیا این وب سایت برای استفاده کاربران آسان می باشد؟
  Invalid Input
 19. 5. آیا شما این وب سایت را برای دیگر بیماران مبتلا به آسم توصیه می کنید؟
  Invalid Input
 20. 6. میزان رضایت شما از کیفیت اطلاعات وب سایت آسم کودکان چقدر است؟
  Invalid Input
 21. 7. میزان رضایت شما از شکل ظاهری وب سایت آسم کودکان چقدر است؟
  Invalid Input
 22. 8. میزان رضایت شما ازسهولت دسترسی به وب سایت آسم کودکان چقدر است؟
  Invalid Input
 23. 9. میزان رضایت شما در ارتباط با پزشک از طریق وب سایت آسم کودکان چقدر است؟
  Invalid Input
 24. 10. میزان رضایت شما از برقراری ارتباط با سایر والدین کودکان مبتلا به آسم و بازدیدکنندگان سایت چقدر است؟
  Invalid Input
 25. 11. به نظر شما کدام بخش از این وب سایت مفید می باشد؟ (لطفا توضیح دهید)
  Invalid Input
 26. 12. کدام بخش از وب سایت نیاز به توسعه و بهبودی دارد؟ (لطفا توضیح دهید)
  Invalid Input
 27. 13. به نظر شما چه بخش ها و خدمات دیگری باید به این وب سایت افزود؟ (لطفا توضیح دهید)
  Invalid Input
 28. 14. به طور کلی این وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ (لطفا از 1 تا 5 امتیازی اختصاص دهید)
 29. (*)
  Invalid Input
 30. متن نمایش داده شده را وارد نمایید(*)
  متن نمایش داده شده را وارد نمایید
    متن جدیدمتن را صحیح وارد نمایید
 31. در صورت تکمیل فرم لطفا فرم را ثبت نمایید